Občanské sdružení na ochranu
pacientů s hereditárním angioedémem
číslo účtu: 234484669/0300
kontaktní osoba
Iveta Maselli - předsedkyně sdružení
mobil: +420 606 290 570
mail: maselli@hae-imuno.cz

Tiskové zprávy

Překlad mezinárodní směrnice WAO

vyšlo v Týdeníku Květy

naděje na zdravé dítě

10 rad

článek otisknutý v pacientském časopisu Alergie, astma, bronchitida

brožura o onemocnění HAE

tisková zpráva HAEI

Národní strategie ČR

Občan v síti

vzácná onemocnění
MUDr. Juraj Slabý