Občanské sdružení na ochranu
pacientů s hereditárním angioedémem
číslo účtu: 234484669/0300
kontaktní osoba
Iveta Maselli - předsedkyně sdružení
mobil: +420 606 290 570
mail: maselli@hae-imuno.cz

Slovo úvodem

"Cílem Občanského sdružení je ochrana pacientů s hereditárním angioedémem, primárním imunodeficitem na vrozeném podkladu s familiárním výskytem a zajištění jejich terapie."

Cíle sdružení

  • zprostředkování odborných informací o onemocnění Hereditární angioedém a možnostech její léčby
  • poskytovat informace širokému okolí
  • zlepšování dialogu mezi pacientem a lékařem
  • advokacie ve prospěch dostupnosti léčby
  • spolupráce s pacientskými organizacemi zaměřenými na Hereditární angioedém ve světě

Naše občanské sdružení je součástí mezinárodní pacientské organizace HAEI – International Patient Organization for C1 inhibitor Deficiencies www.haei.org

Jsme součástí České asociace pro vzácná onemocnění www.vzacna-onemocneni.cz

Hereditární Angioedém Česká republika - Facebook

HAE Czech Republic - Facebook