Občanské sdružení na ochranu
pacientů s hereditárním angioedémem
číslo účtu: 234484669/0300

kontaktní osoba:
Iveta Maselli - předsedkyně sdružení
mobil: +420 606 290 570
mail: maselli@hae-imuno.cz

Imunologická centra

Perspektiva pacientů

Proč se nepřidat k podpůrné skupině?

I když je HAE vzácné onemocnění, existuje řada pacientských organizací, jak na místní tak na mezinárodní úrovni, kam se může kdokoliv obrátit se žádostí o další informace. Na regionálních, národních i mezinárodních setkáních se naskýtá příležitost setkat se s jinými pacienty s HAE a s odborníky, kteří se zabývají léčbou tohoto onemocnění.

Pacientské organizace jsou obvykle zakládány a spravovány ostatními pacienty a jejich rodinnými příslušníky – tedy lidmi, kteří rozumějí tomu, jak se žije s HAE.

Kontakty na lékaře

1/ FN Motol
Ústav imunologie
V úvalu 84, 150 06 Praha 5

Telefon:
+420 224 435 961
+420 224 431 111

Kontaktní lékaři:
Prof. MUDr. Anna Šedivá, DrSc.
MUDr. Andrea Poloučková
MUDr. Radana Zachová
MUDr. Marta Sobotková

2/ Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie (ÚKIA)
Pekařská 53, 656 91 Brno

Telefon:
+420 543 181 111

Kontaktní lékaři:
Prim. MUDr. Pavel Kuklínek
MUDr. Roman Hakl

3/ FN Plzeň - areál Lochotín
Ústav imunologie a alergologie
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
Vchod F (D), 8. NP , Ústav imunologie a alergologie - ambulance, příjem pacientů

Telefon recepce:
+420 377 103 387

Kontaktní lékař:
MUDr. Jana Hanzlíková

4/ FN Hradec Králové
Ústav klinické imunologie a alergologie
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Telefon:
+420 495 831 111

Kontaktní lékaři:
Prim. MUDr. Irena Krčmová, CSc.
MUDr. Pavlína Králíčková