Občanské sdružení na ochranu
pacientů s hereditárním angioedémem
číslo účtu: 234484669/0300
kontaktní osoba
Iveta Maselli - předsedkyně sdružení
mobil: +420 606 290 570
mail: maselli@hae-imuno.cz

Příznaky a příčiny

Proč u lidí HAE vzniká?

HAE je způsoben defektem v genu, který kontroluje krevní bílkovinou nazývanou inhibitor C1-esterázy (C1-INH). Za normálních podmínek C1-INH reguluje v lidském těle produkci několika prozánětlivých složek – štěpů tzv. komplementového systému nebo bradykininu. Všechny tyto působky hrají důležitou úlohu při kontrole dilatace (rozšiřování) a propustnosti krevních cév v místě zánětu.

Pacienti trpící HAE mají buď sníženou hladinu C1-INH nebo C1-INH proteinu, které nefunguje správným způsobem. Při atace HAE není protein C1-INH schopen zabránit příliš vysokým hladinám bradykininu a složek komplementového systému. Když jsou hladiny těchto složek vysoké, vzrůstá propustnost krevních cév, což dovoluje tekutinám pronikat do okolní tkáně – to právě vede k otokům, bolesti a někdy i k neprůchodnosti dýchacích cest, která se atakou HAE souvisí.

Genetická vada způsobující HAE se přenáší způsobem, který označujeme jako dominantní dědičnost. Znamená to, že dítě má 50 % pravděpodobnost, že touto poruchou onemocní, pokud má HAE buď jeho matka nebo otec.

Nepřítomnost HAE v rodině nevylučuje diagnózu HAE. Až 25 % diagnostikovaných případů HAE se týká pacientů s nově vzniklou mutací genu C1-INH. Tito pacienti jsou prvním pacientem s HAE ve své rodině, ale mohou rovněž předávat vadný gen svým dětem.

Co se odehrává během ataky HAE?

Časté příznaky, které lze očekávat

V průměru se otok spojený s atakou HAE vyvíjí postupně během několika hodin, postupuje pomalu během prvních 12 až 36 hodin a odeznívá po 2 až 5 dnech. Ovšem ataky postihující vnitřní orgány mohou nastat s velmi náhlým a závažným nástupem bolesti bez jakýchkoliv viditelných známek edému na kůži.

Edém kůže často postihuje ruce a nohy, obličej a genitálie. Bolest a znetvoření spojené s těmito druhy edému nejsou život ohrožující, ale mohou obtěžovat a psychicky traumatizovat. Edém končetin může znamenat i ztrátu jejich funkčních schopností, protože otoky rukou a nohou komplikují provádění normálních činností nebo je dokonce i znemožňují.

Břišní ataky se obvykle projevují bolestí, křečemi, zvracením a průjmem. Tyto příznaky se často chybně zaměňují za jiná onemocnění, a proto jsou pacienti s HAE trpící břišními atakami často diagnostikováni nesprávně, například jako zápal slepého střeva nebo ileus (“zauzlení střev“).

Edém krku nebo jazyka je nejzávažnější. Tyto ataky mohou být smrtelné, protože otok v těchto oblastech může zablokovat dýchací cesty a vést k udušení. Pacienti s tímto typem edému musí okamžitě vyhledat neodkladnou lékařskou pomoc.

Frekvence, doba trvání, závažnost a místo atak HAE se značně liší, což znemožňuje předpovědět místo další ataky edému. Počet atak HAE se rovněž značně liší u jednotlivých pacientů: 30 % pacientů trpí více než 12 atakami ročně, zatímco dalších 30 % se s jeho příznaky setkává pouze příležitostně.

Mohou určité činnosti nebo medikace způsobit ataky HAE?

Jak se vyhnout případným spouštěčům

K většině atak HAE dochází spontánně, ale jako možné spouštěče se uvádí trauma a fyzický či psychický stres. Pacienti uvádějí jako spouštěče chirurgický výkon, nervozitu, onemocnění, například nachlazení, bodnutí hmyzem, někdy i některé konkrétní potraviny.

Trauma v ústní dutině během zubních ošetření zvyšuje pravděpodobnost, že pacient s HAE může mít ataku v krku. Pacienti rovněž uváděli otoky rukou po psaní na stroji, dlouhodobém psaní, práci s kladivem, sportech a dalších fyzických aktivitách.

U žen se ukazuje, že významný účinek na frekvenci a intenzitu atak má menstruace a těhotenství. Některé ženy uvádějí vyšší počet atak během menstruace. Během těhotenství si některé ženy povšimly zvýšení frekvence atak, zatímco jiné hlásily jejich pokles. Se zvýšením četnosti a závažnosti atak je rovněž spojována perorální antikoncepce a hormonální substituční léčba. V každém případě by se ženy užívající hormonální antikoncepci měly obrátit na svého lékaře předtím, než provedou jakékoliv změny ve své medikaci.

Skupina přípravků na krevní tlak známých jako inhibitory ACE (angiotenzin-konvertující enzym)3 je u pacientů s HAE kontraindikována, neboť se rovněž ukázalo, že u některých pacientů spouští ataky HAE. Pacienti s HAE by se proto měli tomuto typu medikace vyhýbat.
Seznam možných spouštěčů
Fyzické trauma Chirurgický výkon, nemoc, zubní výkony, kousnutí hmyzem, infekce, nadměrný fyzický výkon
Emocionální stres Nervozita, strach, radost, zlost
Hormony Menstruace, těhotenství, perorální kontraceptiva, hormonální substituční léčba
Léky Inhibitory ACE, některé formy hormonální antikoncepce.