Občanské sdružení na ochranu
pacientů s hereditárním angioedémem
číslo účtu: 234484669/0300

kontaktní osoba:
Iveta Maselli - předsedkyně sdružení
mobil: +420 606 290 570
mail: maselli@hae-imuno.cz

Události

Začátkem roku 2011 v České republice vznikla čtyři léčebná centra pro pacienty s Hereditárním angioedémem

1/ FN Motol
Ústav imunologie
V úvalu 84, 150 06 Praha 5

2/ Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie (ÚKIA)
Pekařská 53, 656 91 Brno

3/ FN Plzeň - areál Lochotín
Ústav imunologie a alergologie
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
Vchod F (D), 8. NP , Ústav imunologie a alergologie - ambulance, příjem pacientů

4/ FN Hradec Králové
Ústav klinické imunologie a alergologie
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové