Občanské sdružení na ochranu
pacientů s hereditárním angioedémem
číslo účtu: 234484669/0300

kontaktní osoba:
Iveta Maselli - předsedkyně sdružení
mobil: +420 606 290 570
mail: maselli@hae-imuno.cz

Události

Invalidní důchod

V prosinci 2010 proběhla valná hromada, kde bylo odsouhlaseno, že organizace bude podporovat pacienty, kteří jsou členy sdružení ve věci získání invalidního důchodu.

Ze zkušeností jednoho našeho člena víme, že i po odborném doporučení svého ošetřujícího lékaře mu byla zamítnuta žádost o invalidní důchod. Jedná se o jednoho z pacientů, který má ataky velmi často a vinou toho nemůže plnohodnotně vykonávat své zaměstnání.

K tomuto případu byl přizván právní zástupce, který se specializuje na tento druh práva, a který bude naše pacienty v případě potřeby v těchto záležitostech zastupovat.

Toto rozhodnutí je plně podporováno panem primářem MUDr. Pavlem Kuklínkem, který si stejně jako my ostatní uvědomuje, jak těžký je život pro člověka, kterému onemocnění brání se profesně uplatnit.