Občanské sdružení na ochranu
pacientů s hereditárním angioedémem
číslo účtu: 234484669/0300
kontaktní osoba
Iveta Maselli - předsedkyně sdružení
mobil: +420 606 290 570
mail: maselli@hae-imuno.cz

Immunology Centers in CZ

1/ University Hospital Motol
Department of Immunology
V úvalu 84, 150 06 Prague 5

Telephone contact:
+420 224 435 983
+420 224 433 737

Available physicians:
Prof. MUDr. Anna Šedivá, DrSc.
MUDr. Radana Zachová
MUDr. Marta Sobotková

2/ St. Anne‘s University Hospital Brno
Department of Clinical Immunology and Allergology (ÚKIA)
Pekařská 53, 656 91 Brno

Telephone contact:
+420 543 181 131

Available physician:
Prim. MUDr. Roman Hakl

3/ University Hospital Pilsen - Lochotín area
Department of Immunology and Allergology
Alej Svobody 80, 304 60 Pilsen
Entrance F (D), 8. floor, Department of Immunology and Allergology –patient reception ambulance

Reception telephone contact:
+420 377 103 387

Available physician:
MUDr. Martina Vachová PhD.

4/ University Hospital Hradec Kralove
Department of Clinical Immunology and Allergology
Sokolská 581, 500 05 Hradec Kralove

Telephone contact:
+420 495 831 104

Available physicians:
MUDr. Irena Krčmová, CSc.
doc. MUDr. Pavlína Králíčková, PhD.