Občanské sdružení na ochranu
pacientů s hereditárním angioedémem
číslo účtu: 234484669/0300

kontaktní osoba:
Iveta Maselli - předsedkyně sdružení
mobil: +420 606 290 570
mail: maselli@hae-imuno.cz

diskusní fórum

Vedlejší účinky léku Danazol(Danoval,Anargil) :zkušenosti s dlouhodobou léčbou danazolem jsou limitovány. Pokud je nutné léčbu opakovat, je nezbytná výšená péče. Danazol je chemicky příbuzný 17-alkylovaným steroidům a pokud se používá déle, než je doporučeno, roste riziko vzniku benigního jaterního adenomu a peliózy jater. Jaterní systém: mírné zvýšení hladin sérových transamináz. Vzácné jsou případy cholestatické žloutenky. Při dlouhodobém užívání jsou známé benigní hepatální adenomy a peliosis hepatitis. Metabolismus: vzácný je syndrom karpálního tunelu způsobený retencí tekutin. Přechodně byl alterovaný metabolizmus lipoproteinů, zvýšení LDL cholesterolu, snížení všech subfrakcí HDL a snížení apolipoproteinů A1 a A 11 je pravděpodobné u žen. Klinický význam těchto změn není objasněn. Nežádoucí účinky Možný příčinný vztah mezi popsanými nežádoucími účinkem a léčbou danazolem není definitivně stanoven. Kardiovaskulární systém: Může způsobit zhoršení hypertenze, palpitace a tachykardii. Jestliže danazol aktivuje fibrinolytický systém a inhibuje koagulační kaskádu, vznik arteriální nebo venózní trombózy je nepravděpodobný. Ojediněle byla hlášena trombóza Saginího sinu a cerebrovaskulární trombózy, ale spojitost s danazolem není objasněna. Díky "léku" Danazol,mám trvale poškozená játra a syndrom karpálního tunelu...To jsou ta vzácné vyjímky...Na infekčním tomu nechtějí věřit,že by poškození jater bylo následkem dlouhobého požívání "léku" Danazolu.Je to dva roky,co jsem Danazol(nemyslím,že je to ideální lék,léčí s ním kde co) vysadila a jaterní testy jsou o něco lepší,sice nemám vyhráno,ale zlepšení tu je.Máte někdo podobné zkušenosri?

Vytvořeno: 14.02.2016    Naposledy aktualizováno: -     Založil: savana

Zpět na přehled témat.