Občanské sdružení na ochranu
pacientů s hereditárním angioedémem
číslo účtu: 234484669/0300
kontaktní osoba
Iveta Maselli - předsedkyně sdružení
mobil: +420 606 290 570
mail: maselli@hae-imuno.cz

Členství

Zveme Vás ke členství v Občanském sdružení Imunodeficitních pacientů HAE/AAE.

Co obnáší členství ve sdružení?

Především je to vyjádření podpory. Je to váš hlas ve prospěch zájmů pacienta.

Členy sdružení se mohou stát osoby starší 18 let: pacienti, rodinní příslušníci a přátelé pacientů – stávajících členů.

Členství ve sdružení je předmětem ochrany osobních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) berete na vědomí a souhlasíte se zpracováváním osobních údajů správcem na přihlášce.