Občanské sdružení na ochranu
pacientů s hereditárním angioedémem
číslo účtu: 234484669/0300

kontaktní osoba:
Iveta Maselli - předsedkyně sdružení
mobil: +420 606 290 570
mail: maselli@hae-imuno.cz

Členství

Zveme Vás ke členství v Občanském sdružení Imunodeficitních pacientů HAE/AAE.

Co obnáší členství ve sdružení?

Především je to vyjádření podpory! Je to váš hlas ve prospěch zájmů pacienta!

Členy sdružení se mohou stát osoby starší 18 let: pacienti, rodinní příslušníci a přátelé pacientů – stávajících členů.

  • členství je bezplatné
  • vzniká doručením písemné přihlášky buď prostřednictvím internetové přihlášky, nebo zasláním přihlášky poštou (přihlášku si můžete vyzvednout v ordinacích ošetřujících lékařů) (odkaz na poradní radu - lékaři)

co Vám členství přinese

  • možnost účasti na seminářích a workshopech pro členy sdružení
  • být pravidelně informován o aktivitách sdružení
  • podělit se

Členství ve sdružení je předmětem ochrany osobních údajů dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., kterou velmi striktně zajišťujeme. Veřejnou informací jsou tak pouze jména členů orgánů sdružení a těch, kteří s uveřejněním jejich jména, případně fotografie osobně souhlasili.

Máte-li zájem o členství ve sdružení, vyplňte prosím potřebné údaje v přihlášce do sdružení a odešlete ji na adresu sídla sdružení.

Registrace zde